Wyświetlanie wszystkich wyników: 17

Brak w magazynie

ACTIVUS 400 SC

407,68 

Activus 400SC herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą. Activus 400 SC zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. .

 

pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l (36,0%)

 

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

ARCADE 880 EC

53,60 

ARCADE 880 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, do stosowania bezpośrednio po sadzeniu lub wcześnie powschodowo, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w ziemniaku. ARCADE 880 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania, opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka

prosulfokarb – 800 g/l,

metrybuzyna – 80 g/l

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

ATLANTIS star + Biopower

450,99 

Środek przeznaczony do stosowania w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimej, życie

mezosulfuron metylowy – 45 g/kg,

tienkarbazon metylu – 22,5 g/kg,

jodosulfuron metylosodowy – 9 g/kg

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

AURELIT 70 WG

165,83 

AURELIT 70 WG jest herbicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomidora

metrybuzyna – 700 g/kg

Dodaj do koszyka

AXIAL KOMPLETT PAK

310,00 

Axial Komplett jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania nalistnego, przeznaczonym do powschodowego, selektywnego zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

BANDUR 600 SC

120,00 

Herbicyd stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza zachwaszczenie wtórne.

Substancja aktywna: aklonifen 600 g/l

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

Basagran 480 SL

611,98 

BASAGRAN 480 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w ziemniaku, fasoli, grochu jadalnym na suche nasiona oraz grochu jadalnym zielonym

bentazon (związek z grupy diazyn) – 480 g/l

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

BELKAR 1 L+ KLIPER 3 L PAK

878,00 

Środek pobierany jest poprzez liścienie i liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. Objawy wizualnie zależą do gatunków chwastów i mogą pojawić się od kilku do kilku tygodniu po zabiegu.

Halauksyfen metylu – Arylex – 10g/l (1,06%)
Pikloram (subsancja z grupy pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego) – 48g/l (5,1%)

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

BIATHLON 4D

126,91 

BIATHLON 4D jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

tritosulfuron – 714 g/kg,

florasulam – 54 g/kg

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

BIZON

110,00 

BIZON jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym jesienią, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych. Środek Bizon przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

diflufenikan – 100 g/l,

florasulam – 3,75 g/l,

penoksulam – 15 g/l

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

Boa 360 CS 1 L

132,39 

BOA 360 CS jest doglebowym, systemicznym środkiem chwastobójczym, działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 7 dni od pojawienia się chwastów. Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów.

chlomazon: 360g/l

Dodaj do koszyka
Brak w magazynie

BOXER 800 EC

43,47 

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie  Środek przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w pszenicy ozimej

prosulfokarb – 800 g/l

Dodaj do koszyka

Chlomazon 480EC

Już od: 55,02 

Chlomazon 480 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych rocznych chwastów jedno i dwuliściennych . Chlomazon 480 EC jest herbicydem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez korzenie, powodującym hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich kiełkowania .

chlomazon: 480g/l

Dodaj do koszyka

Chwastox Complex 260EW

Już od: 43,99 

Chwastox Complex 260 EW jest herbicydem, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej
(emulsja, olej w wodzie), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych w pszenicy ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.

MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) – 200 g/l (18,23%)
Chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 20 g/l (1,82%)
Fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 40 g/l (3,65%).

Dodaj do koszyka

FERNANDO FORTE 300EC

90,07 

FERNANDO FORTE 300 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na użytkach zielonych

fluroksypyr – 150 g/l,

trichlopyr – 150 g/l

Dodaj do koszyka

Lancet plus 125wg + Dasoil

Już od: 137,00 

Lancet Plus 125 WG jest herbicydem pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy amino kwasów, jak również powoduje blokadę auksyn, tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów.

florasulam – 25 g/kg,

piroksysulam – 50 g/kg,

aminopyralid – 50 g/kg

Dodaj do koszyka

Roundup 360 Plus

Już od: 28,00 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup 360 Plus jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Dodaj do koszyka