ANTEK 725 SL

63,40 

Chlorek chlormekwatu 725g\l

  • Regulator wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie
  • Stosowany w celu zapobiegania wyleganiu zbóż uprawianych w technologiach intensywnych, wysoko nawożonych azotem
  • Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych
  • Hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż
  • Sprawia, że rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu
  • Nie wpływa na wielkość kłosa lub wiechy i wykształcenie ziarna
  • Zastosowanie środka ułatwia zbiór maszynami żniwnymi
  • Intensywność działania środka zależy od warunków atmosferycznych, stanowiska i fazy rozwojowej rośliny uprawnej

Na stanie

Opis

Dawka:

Pszenica ozima
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
– odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha
– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha
Środek w dawce 2,1 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:
– I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej
– II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej
Termin stosowania: Środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej)

Pszenica jara
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31)
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Środek w dawce 2,0 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:
– I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej
– II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego
kolanka (BBCH 31-32)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej)

Pszenżyto ozime
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego
kolanka (BBCH31-32)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Owies
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w fazie strzelania w źdźbło: od fazy pierwszego kolanka do fazy czwartego kolanka (BBCH 31-34)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Informacje dodatkowe

Zawartość opakowania

1l, 5l, 20l

Etykieta rejestracyjna

Download

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.”
„W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), kupującym może być jedynie i osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”