AZOKSAR 250 SC

103,38 

AZOKSAR 250 SC fungicyd koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,7%).

Brak w magazynie

Opis

DAWKOWANIE

Pszenica Ozima
Spektrum zwalczanych chorób:
-mączniak prawdziwy zbóż i traw,
-septorioza paskowana liści,
-brunatna plamistość liści,
-septorioza plew,
-czerń zbóż
Zalecana dawka: 0,8-1,0L/ha
Liczba zabiegów:1
Termin stosowania bbch: Od fazy początku strzelania w źdźbło do końca kłoszenia (BBCH 30-59)

Pszenica jara
Spektrum zwalczanych chorób:
-mączniak prawdziwy zbóż i traw,
-septorioza paskowana liści,
-brunatna plamistość liści,
-septorioza plew,
-czerń zbóż
Zalecana dawka: 0,8-1,0L/ha
Liczba zabiegów:1
Termin stosowania bbch: Od fazy początku strzelania w źdźbło do końca kłoszenia (BBCH 30-59)

Żyto ozime
Spektrum zwalczanych chorób:
-rdza brunatna żyta,
-rynchosporioza zbóż
Zalecana dawka: 0,8-1,0L/ha
Liczba zabiegów:1
Termin stosowania bbch: Od fazy początku strzelania w źdźbło do końca kłoszenia (BBCH 30-59)

Rzepak
Spektrum zwalczanych chorób:
-zgnilizna twardzikowa,
-czerń krzyżowych
Zalecana dawka: 0,8-1,0L/ha
Liczba zabiegów:1
Termin stosowania bbch: Od początku fazy kwitnienia do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn rzepaku (BBCH 60-71)

Informacje dodatkowe

Zawartość opakowania

1l, 5l

Etykieta rejestracyjna

Download

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.”
„W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), kupującym może być jedynie i osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”