BIATHLON 4D

126,91 

BIATHLON 4D jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

tritosulfuron – 714 g/kg,

florasulam – 54 g/kg

Brak w magazynie

Opis

Działanie na chwasty:
BIATHLON 4D jest selektywnym herbicydem systemicznym, pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany jest w roślinie. Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka. W czasie suchej pogody oraz niedostatecznej wilgotności wchłanianie środka może zostać nieznacznie obniżone. W tym przypadku zaleca się zastosowanie herbicydu w mieszaninie z adiuwantem Dash HC.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, ostróżeczka polna, powój polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia.
Chwasty średnio wrażliwe: blekot pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, Komosa biała niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, rdest ptasi.
Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, fiołek trójbarwny.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

DAWKOWANIE

Pszenica ozima, pszenżyto ozime:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 – 0,07 kg/ha.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1. Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).
W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin, lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha

Jęczmień ozimy, żyto ozime:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 – 0,07 kg/ha.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1. Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).
W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg + Dash HC 1,0 l/ha

Pszenica jara, jęczmień jary, owies:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,07 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 – 0,07 kg/ha.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Środek stosować na wiosnę, od fazy trzeciego liścia do końca fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13-39).
W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych należy wzmocnić działanie środka Biathlon 4D poprzez dodatek adiuwanta Dash HC. Biathlon 4D 0,04 – 0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Informacje dodatkowe

Zawartość opakowania

100g, 500g

Etykieta rejestracyjna

Download

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.”
„W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), kupującym może być jedynie i osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”