Roundup 360 Plus

Już od: 35,00 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup 360 Plus jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Wyczyść
Nazwa produktuCenaIlość

1L

Na stanie

35,00 

5L

Na stanie

155,00 

20L

Na stanie

450,00 

Opis

OPIS DZIAŁANIA

Roundup 360 Plus jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawach ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), na terenach nieużytkowanych rolniczo oraz na powierzchniach przeznaczonych pod uprawę. Roundup 360 Plus przeznaczony jest do stosowania się przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Chwasty wrażliwe:

dawka 12,5 ml/100 m2:

  • komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne.

dawka 18,75 ml/100 m2:

  • fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne.

dawka 25,0 ml/100 m2:

  • fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

dawka 37,5 ml/100 m2:

  • bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

dawka 40,0 ml/100 m2:

  • bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

dawka 60,0 ml/100 m2:

  • bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty odporne: skrzyp polny.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

A. Wiosną po siewie lub sadzeniu, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów.

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25,0 ml/100 m2.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 12,5 – 25,0 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09).

Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Środek stosować na glebach średnio zwięzłych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Marchew, pietruszka, cebula, por (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18,0 ml/100 m2.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 12,5 – 18,0 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami

rośliny uprawnej (BBCH 00-09).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

 

B. Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie).

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60,0 ml/100 m2.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 37,5 – 60,0 ml/100 m2 .

Termin stosowania:

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.

Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.

W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l środka na 10 litrów wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

C. Powierzchnie przeznaczone pod uprawę.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60,0 ml/100 m2.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 38,0 – 60,0 ml/100 m2.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w jesiennym terminie zabiegu.

Termin stosowania:

Wiosną – w okresie intensywnego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania.

Jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu, na którym stosowano Roundup 360 Plus można uprawiać wszystkie rośliny.

Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po 2 dniach gdy zwalczane są

chwasty roczne i po 5 dniach gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Zawartość opakowania

1L, 5L, 10L, 20L

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.”
„W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), kupującym może być jedynie i osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”